Su Yalıtımı

çatıı      Su Yalıtımı Hakkında Herşey

Yapıların ömrünü ve dayanıklılığını tehdit eden en önemli etkenlerin başında gelen su, yapıya nüfuz ederek, taşıyıcı kısım ve donatıların korozyona uğramasına, kesitlerinin azalmasına ve yük taşıma kapasitelerinin ciddi oranda düşmesine neden oluyor. Ayrıca, yapı bileşenleri içerisinde donarak ya da buharlaşarak, betonun bozulmasına, küf, mantar ve çatlakların oluşmasına yol açıyor. Yapı elemanlarını zemin suyu ve rutubetinin zararlı etkilerinden korumak için mutlaka su yalıtımı yapılması gerekiyor.

İnsanlık tarihinin başlangıcından bu güne kadar, barınma ihtiyaçlarımızı karşılayacak değişik tip yapılar inşa edildi. Bir yönüyle yapılarımız; insanlığın yaşadığı gelişmelere paralel olarak evrim geçirdi ve yaşadığımız tecrübelerden de etkilenerek günümüzdeki halini aldı. Bu gelişim süreci değişik ihtiyaçların talep edilmesi sonucunda, gelecekte de devam edecek…

Günümüzde, fosil yakıtların gün geçtikçe azalması, küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi global sıkıntıların yanı sıra, yaşadığımız deprem felaketleri, hava ve gürültü kirliliği gibi lokal tecrübeler ve malzeme teknolojisindeki gelişim; inşaat tekniğinin yenilenmesine ve her dönemin ihtiyacına göre güncellenmesine neden oldu. Çağdaş yapılar; enerji verimliği, çevre kirliliği gibi temel kavramlar ile uzun ömürlü, güvenli, konforlu ve sağlıklı yaşam koşullarına yönelik taleplerin tümüne birden yanıt vermekte. Çağdaş yapı konseptine ulaşılmasında yalıtımın rolü oldukça büyük ve her geçen gün yalıtım uygulamalarına daha fazla ihtiyaç duyuluyor.

Güvenli ve konforlu yapı üretiminde karşımıza çıkan en önemli yalıtım uygulamalarından biri de: Su Yalıtımı… Su, insanoğlunun ve diğer canlıların en temel ihtiyaç ürünü. Bina üretim süreci içerisinde su, her aşamada farklı biçimlerde kullanılıyor.

Peşi sıra yaşadığımız deprem felaketleri neticesinde, binlerce insanımızın hayatını kaybetmesi ve çok sayıda binanın yıkılması; inşaat tekniklerinin sorgulanmasına neden oldu. Genel olarak yapıların tekniğine göre yapılmaması ve tekniğine uygun olarak inşa edilen yapıların ise dış etkilere karşı korunmaması; kayıplarımızın bu denli yüksek olmasına yol açtı.

||| YAPILARI TEHDİT EDİYOR

Yapıların ömrünü ve dayanıklılığını tehdit eden en önemli etken ’su’dur. Yapıya nüfuz eden su; yapıların taşıyıcı kısımlarındaki donatıların korozyona uğratarak, kesitlerinin azalmasına ve yük taşıma kapasitesinin ciddi miktarlarda düşmesine neden olur. Ayrıca yapı bileşeni içerisinde su, donarak veya buharlaşarak beton bütünlüğünün bozulmasına ve çatlakların oluşmasına, küf, mantar gibi organik maddelerin teşkiline, zemin rutubeti veya suyu bünyesinde bulunan sülfatlar, temel betonunun özelliklerine bağlı olarak kimyasal reaksiyonlara girerek beton kompozisyonunun bozulmasına neden olarak yapı ömrünü ve dayanımını olumsuz yönde etkiler. Su; yağmur, kar gibi iklim olayları nedeniyle cephe ve çatılardan sızarak girebileceği gibi yer altı suyu (basınçlı su), basınçsız su ve zemin rutubeti nedeniyle yapının toprak ile temas eden kısımlarına (temel, taban, duvar) sızma veya kılcal su hareketleri neticesinde yapılara girebilir. Zemin üstündeki yapı elemanlarını; yağış sularının, asitik atmosfer gazlarının, zemin altındaki yapı elemanlarını ise zemin suyu ve rutubetinin zararlı etkilerinden korumak için mutlaka su yalıtımı yapılması gerekir.

||| ALINACAK ÖNLEMLER

Yapı uygulamalarında temel seviyesinde ve çatı seviyesinde alınacak önlemler çeşitlilik gösteriyor. Yapılarımızın temel taban seviyelerinde toprak ile temas halinde bulunan temellerde ve duvarlarda çeşitli ürün grupları kullanılarak önlemler alınabiliyor. Bu uygulamalarda ulkemizde ve dünyada bitüm esaslı örtüler, sentetik esaslı örtüler ve sürme esaslı su yalıtım ürünleri farklı detaylar ile beraber kullanılıyor. Aynı şekilde çatı seviyesinde yapılan uygulamalarda çatının nasıl üretildiğine bağlı olarak bu ürün grupları tercih edilebiliyor.

Su yalıtım uygulamlarında yapısal ve yüzeysel önlemler birlikte alınabiliyor. Yapısal önlemler yapının bütünlüğünü sağlayan beton içerisinde alınır. Ancak tek başına yapısal önlemler su yalıtımı konusunda yeterli olmuyor. Su yalıtımında kullanılan ürünler ile alınan önlemler yüzeysel önlemlerdir ve dikkat edilmesi gereken en önemli husus bu uygulamalarda pozitif yönden önlemlerin alınmasının gerekli olmasıdır. Pozitif yön, suyun geldiği bölge ile yapı elamanı arasında yapıya suyun girmesinin engellenmesini sağlayan yön olarak tarif edilir, negatif yön ise artık yapıya su nüfus etmiştir ancak içerideki konfor koşullarının sağlanabilmesi ya da su birikmelerinin kısmen önlenebilmesi noktasında önlemlerin alındığı yönü tarif eder. Su yalıtım uygulamalarının esası bir sisteme dayanıyor. Bu sistemi oluşturan elemanlar su yalıtım malzemeleri başta olmak üzere, drenaj boruları, drenaj levhaları, çatı seviyesinde kullanılan dereler ve süzgeçler olarak tanımlanabilir.

Su yalıtımıSIKÇA SORULAN SORULAR

||| Binamızın zemininden su çıkmıyor, temeline su yalıtımı yaptırmamıza gerek var mı?

Yapılar sadece inşa edildikleri zemindeki basınçlı veya basınçsız yeraltı sularına maruz kalmazlar. Meydana gelen yağmur, kar gibi yağışlar, toprağın nemi ve toprak tarafından emilen yağış veya kullanma suları, yapıların suya maruz kalmasına neden olur. Bina inşaatının tamamlanmasının ardından su yalıtımsızlık dolayısıyla yapının toprak altında kalan kısımlarında su basması ve nem problemleri ile karşılaşılmaması için, temel çukuru kazılırken zeminden su çıkmaması durumlarında da mutlaka temellerde su yalıtımı yapılmalıdır.

||| Seramik kaplama yaptırılarak su yalıtımı sağlanır mı?

Seramik, su geçirmeyen bir kaplama malzemesidir; fakat bir su yalıtım malzemesi değildir. Su yalıtımı sağlamak için, önce tekniğine uygun olarak su yalıtım malzemeleri uygulanır ve tüm işlemler tamamlandıktan sonra üzerine seramik kaplanarak uygulama tamamlanır.

||| Çatımızda kiremit veya şingıl bulunuyor, su yalıtımı yaptırmamıza gerek var mı?

Kiremit, şingıl gibi malzemeler çatı kaplama malzemeleridir. Çatı kaplamaları su geçirmeyen malzemelerden yapılsa da, çok sayıda küçük kiremitlerin birleşim yerleri suyun geçebileceği boşluklar oluşturur. Dolayısıyla çatılarda su yalıtımı, kiremit veya şingıl gibi çatı kaplama malzemelerinin altına mutlaka su yalıtım malzemelerinin kesintisiz olarak uygulanması ile sağlanır.

||| Çatıda sadece dairemizin bulunduğu tarafta su yalıtımı yaptırmak yeterli olur mu?

Su yalıtımı çatının tümüne uygulanmalıdır. Su yalıtımı yapılmayan yerden yalıtım yapılmış alana su girebileceği için tüm çatının su yalıtımının yapılması gerekir.